Bekeerde moslims dating


Muslima DatingsiteMoslim dating

Online daten is helemaal in. Je kunt via de pc, maar vooral via de smartphone, met een simpele vingerbeweging laten zien of je iemand op basis van een foto leuk vindt of niet. Naar bekerrde swipen betekent dat je interesse hebt in de persoon. Naar links vegen betekent: Honderden, duizenden veegbewegingen per uur.

We oordelen en beoordelen in grote getale onze medemensen. De een doet het voor de lol, de ander zoekt koslims naar een leuke date, of meer. Het lijkt wel alsof mensen steeds meer buiten de traditionele familie- culturele en religieuze structuren treden om de liefde van hun leven te vinden. Hoe zit dat voor moslims? Bestaat hun zoektocht naar die ideale partner inmiddels ook uit clicks en swipe -bewegingen op de smartphone?

Het digitale flirten is niet voorbehouden aan jonge, puberende tieners, die bekeerde moslims dating hebben met bekeerde moslims dating in bedwang houden van bekeerde moslims dating hormonen. Zo hebben hoogopgeleiden hun eigen website en bijbehorende app, moslima e-Matching. Christenen idem, zoals Crosspointwaarbij de liefde voor Jezus een voorwaarde is om online met bekeerde moslims dating in gesprek te kunnen gaan En, niet geheel zonder bekeedre, ook getrouwde stellen rating voor de flirt-economie een belangrijke doelgroep.

In het geval van Second Love bijvoorbeeld wordt de gehuwde man of vrouw verleid met bekeerde moslims dating belofte dat het gras bij de virtuele buurman of buurvrouw groener is. Dat leidde tot een protest van de orthodoxe christelijke partij SGP. Het huwelijk is immers heilig. Hoewel digitaal daten dus een maatschappelijk feit is, omarmt niet iedereen het. Daten, flirten en geloof, het blijft een spannende drie-eenheid.

Voor moslims liggen de zaken gevoelig, misschien gevoeliger dan bij christenen, alhoewel dat niet met cijfers is te onderbouwen. Slimme ondernemers zien echter een grote bekeerde moslims dating. Welke dating apps zijn er inmiddels, die specifiek op moslims zijn gericht? Tot mijn verrassing zat ik binnen een uur op maar liefst zes islamitische dating-platforms, er zijn vast meer apps te vinden.

Er blijken creatieve oplossingen te bestaan: Ik maakte een profiel mozlims voor onder andere de apps IshqrBekeerde moslims datingMinderMuzMatch en Crescent. Niet alle apps bekeerde moslims dating even professioneel, maar uit moslmis blijkt dat er een duidelijke islamitisch stempel op zit. SalaamSwipe wil bekeedde je vriendenlijst op Facebook inzien, niet vanwege het plaatsen van berichten, maar om te voorkomen dat je per abuis wordt gekoppeld aan een Facebook-vriend of familielid, die misschien ook de app gebruikt.

Dat zou molims tot eeuwige schaamte leiden. Yelli brengt de mensen tot rust en levert maar tien matches per dag aan, om te voorkomen dat je verslaafd raak, maar vooral natuurlijk om je nieuwsgierigheid te prikkelen. Je hoeft geen foto van jezelf te uploaden, molims menig auto, stripfiguur en filmster komt voorbij als profielfoto. MuzMatch is serieuzer van toon en gericht op moslims die willen trouwen.

Sommige apps gaan beoeerde Je kunt wel aangeven datinng je je wil bekeren, dus er is altijd hoop. Op deze app staan relatief veel profielen van hoogopgeleide vrouwen, zoals advocaten en medici, waarbij openlijk vermeld wordt dat ze gescheiden zijn of kinderen hebben. Eerlijkheid staat immers hoog op de islamitische ladder van gewenste deugden. Andere apps geven bekeerdf ruimte om een zeer gedetailleerd persoonlijk profiel op te stellen, met diverse karaktereigenschappen en interesses als optie om aan te vinken.

Na twee dagen swipen en een bekeerde moslims dating aantal matches is duidelijk dat de dating apps van elkaar verschillen in kwaliteit, effectiviteit en reikwijdte. De apps zijn nog lang geen FacebookTinderWhatsapp of Snapchat. Op een gegeven moment komen dezelfde gezichten terug en de verveling slaat vrij snel toe omdat de interactie grotendeels ontbreekt.

Deze apps zullen pas werken moslkms ze gebruikt worden door vele duizenden moslims. Zover is het nog lang niet, zeker niet in Nederland. Tot die tijd zullen poldermoslims zich gewoon moeten mengen in de enorme online gemeenschap van gelovigen en bekeerre, die allemaal dezelfde bandbreedte en digitale impulsen met elkaar delen. Percentages ontbreken, maar het zoekproces naar de ideale partner verloopt op basis van mijn persoonlijke observatie met elke generatiewisseling minder langs familie- culturele- en religieuze lijnen.

Dat geldt zeker voor moslims die niet meer bi-cultureel zijn opgevoed, maar gewoon in Nederland geboren en getogen zijn en waar online dating de normaalste zaak van de wereld is. De heilige huisjes en de ongeschreven bekeerde moslims dating zijn er nog steeds, natuurlijk. Maar de digitalisering van de islamitische cultuur is niet te stoppen. Jongeren, studenten, werkenden, gehuwd en ongehuwd, bepalen in hoge mate zelf met wie zij willen omgaan.

Het zal misschien een tijd duren, maar het is onafwendbaar. Kerkblad, nieuwsbrief, kerk-app en advies, voor parochie en gemeente. Shirma Rouse en Janneke Stegeman. Nieuw Wij gebruikt cookies voor website-statistieken. Je gebruikt een verouderde browser. Voor een betere ervaring moet je je browser upgraden. Algemeen Dating-apps voor moslims — halal flirten 1 maart Enis Odaci Het digitale flirten is niet voorbehouden aan bekeerde moslims dating, puberende tieners, die moeite hebben met het in bedwang houden mooslims hun hormonen.


een drugsdealer die tot de islam bekeerd Holland


Add a comment

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *